Raudhah is Loading ...

Raudhah

Al-Qaari'aالقارعة


Meccan 11 Verses

Al-Qaari'a (القارعة)

ﭐﻟﱀﻘﱁﺎﺭﲌﻋﱺﺔﱂ ﳁﳃﳀ

Hari yang menggemparkan,

ﻣﱧﺎ ﭐﻟﱀﻘﱁﺎﺭﲌﻋﱺﺔﱂ ﳁﳄﳀ

Apa dia hari yang menggemparkan itu?

ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﭐﻟﱀﻘﱁﺎﺭﲌﻋﱺﺔﱂ ﳁﳅﳀ

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? -

ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﻳﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱻ ﻛﱔﭑﻟﱀﻔﱁﺮﱺﺍﺵﲜ ﭐﻟﱀﻤﱧﺒﱦﺜﱂﻮﺙﲔ ﳁﳆﳀ

(Hari itu ialah: hari kiamat), hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran,

ﻭﱺﺗﱧﻜﱕﻮﻥﱨ ﭐﻟﱀﺠﲌﺒﱧﺎﻝﱕ ﻛﱔﭑﻟﱀﻌﲘﻬﱹﻦﲌ ﭐﻟﱀﻤﱧﻨﻔﱂﻮﺵﲜ ﳁﳇﳀ

Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan.

ﻓﱁﺄﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦ ﺛﱁﻘﱂﻠﱁﺖﱹ ﻣﱧﻮﱺ﮴ﺯﲌﻳﻨﱨﻪﱨﲵ ﳁﳈﳀ

Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing); adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, -

ﻓﱁﻬﱻﻮﱺ ﻓﲘﻰ ﻋﲔﻴﺸﱔﺔﲚ ﺭﲄﺍﺿﲔﻴﱧﺔﲚ ﳁﳉﳀ

Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang.

ﻭﱺﺃﱁﻣﱱﺎ ﻣﱧﻦﱹ ﺧﱺﻔﱋﺖﱹ ﻣﱧﻮﱺ﮴ﺯﲌﻳﻨﱨﻪﱨﲵ ﳁﳊﳀ

Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, -

ﻓﱁﺄﱂﻣﱲﻪﱨﲵ ﻫﱺﺎﻭﲌﻳﱧﺔﱆ ﳁﳋﳀ

Maka tempat kembalinya ialah "Haawiyah"

ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻫﲔﻴﱧﻪﱦ ﳁﳂﳃﳀ

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Haawiyah" itu?

ﻧﱧﺎﺭﱽ ﺣﱺﺎﻣﲘﻴﱧﺔﱈ ﳁﳃﳃﳀ

(Haawiyah itu ialah): api yang panas membakar.

Translation Language: