Raudhah is Loading ...

Raudhah

At-Takaathurالتكاثر


Meccan 8 Verses

At-Takaathur (التكاثر)

ﺃﱁﻟﱀﻬﱺﯩﳎﻜﱕﻢﱨ ﭐﻟﺘﱱﻜﱔﺎﺛﱂﺮﱻ ﳁﳃﳀ

Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh), -

ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﺯﱻﺭﱹﺗﱨﻢﱨ ﭐﻟﱀﻤﱧﻘﱁﺎﺑﲐﺮﱺ ﳁﳄﳀ

Sehingga kamu masuk kubur.

ﻛﱔﵝﱋﵗ ﺳﱺﻮﱹﻑﱺ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳅﳀ

Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)!

ﺛﱂﻢﱱ ﻛﱔﵝﱋﵗ ﺳﱺﻮﱹﻑﱺ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﳁﳆﳀ

Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)!

ﻛﱔﵝﱋﵗ ﻟﱁﻮﱹ ﺗﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻋﲔﻠﱀﻢﱧ ﭐﻟﱀﻴﱧﻘﲘﻴﻦﲌ ﳁﳇﳀ

Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui - (apa yang kamu akan hadapi) - dengan pengetahuan yang yakin, (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).

ﻟﱁﺘﱧﺮﱺﻭﱻﻥﱱ ﭐﻟﱀﺠﱺﺤﲔﻴﻢﱧ ﳁﳈﳀ

(Ingatlah) demi sesungguhnya! - Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.

ﺛﱂﻢﱱ ﻟﱁﺘﱧﺮﱺﻭﱻﻧﱱﻬﱺﺎ ﻋﱺﻴﱦﻦﱺ ﭐﻟﱀﻴﱧﻘﲘﻴﻦﲌ ﳁﳉﳀ

Selepas itu - demi sesungguhnya! - kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya)!

ﺛﱂﻢﱱ ﻟﱁﺘﱨﺴﱹ﮲ﱧﻠﱂﻦﲄ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲙ ﻋﱺﻦﲌ ﭐﻟﻨﱱﻌﲘﻴﻢﲌ ﳁﳊﳀ

Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)!

Translation Language: