Raudhah is Loading ...

Raudhah

Al-Humazaالهمزة


Meccan 9 Verses

Al-Humaza (الهمزة)

ﻭﱺﻳﱦﻞﱙ ﻟﱊﲘﻜﱕﻞﱝﲌ ﻫﱻﻤﱧﺰﱺﺓﲚ ﻟﱌﻤﱧﺰﱺﺓﲙ ﳁﳃﳀ

Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,

ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺟﱺﻤﱧﻊﱧ ﻣﱧﺎﵖﱘﵐ ﻭﱺﻋﱺﺪﲄﺩﱧﻩﱨﲵ ﳁﳄﳀ

Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;

ﻳﱧﺤﱹﺴﱺﺐﱻ ﺃﱁﻥﱱ ﻣﱧﺎﻟﱁﻪﱨﲵﳒ ﺃﱁﺧﱹﻠﱁﺪﱺﻩﱨﲵ ﳁﳅﳀ

Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!

ﻛﱔﵝﱋﵗﲨ ﻟﱁﻴﱨﻨﲲﺒﱧﺬﱔﻥﱱ ﻓﲘﻰ ﭐﻟﱀﺤﱻﻄﱔﻤﱧﺔﲘ ﳁﳆﳀ

Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah".

ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﭐﻟﱀﺤﱻﻄﱔﻤﱧﺔﱂ ﳁﳇﳀ

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Al-Hutamah" itu?

ﻧﱧﺎﺭﱻ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﭐﻟﱀﻤﱨﻮﻗﱁﺪﱺﺓﱨ ﳁﳈﳀ

(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), -

ﭐﻟﱋﺘﲘﻰ ﺗﱧﻄﱞﻠﲘﻊﱨ ﻋﱺﻠﱁﻰ ﭐﵖﱓﵑﱁﻓﱀ﮲ﲘﺪﱺﺓﲘ ﳁﳉﳀ

Yang naik menjulang ke hati;

ﺇﲐﻧﱱﻬﱺﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢ ﻣﱲﺆﱹﺻﱺﺪﱺﺓﱬ ﳁﳊﳀ

Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.

ﻓﲘﻰ ﻋﱺﻤﱧﺪﲚ ﻣﱲﻤﱧﺪﲄﺩﱧﺓﲛ ﳁﳋﳀ

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

Translation Language: