Raudhah is Loading ...

Raudhah

Quraishقريش


Meccan 4 Verses

Quraish (قريش)

ﵖﲔﵒﻳﻠﱁ﮳ﻒﲔ ﻗﱂﺮﱺﻳﱦﺶﲝ ﳁﳃﳀ

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)

ﺇﲐﲶﻟﱁ﮳ﻔﲘﻬﲌﻢﱦ ﺭﲌﺣﱹﻠﱁﺔﱁ ﭐﻟﺸﱝﲔﺘﱧﺂﺀﲘ ﻭﱺﭐﻟﺼﲄﻴﱦﻒﲔ ﳁﳄﳀ

(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),

ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﺭﱺﺏﲄ ﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱦﺖﲔ ﳁﳅﳀ

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini,

ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻃﱓﻌﱧﻤﱧﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦ ﺟﱻﻮﻉﲢ ﻭﱺﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱧﻬﱻﻢ ﻣﱰﲘﻦﱹ ﺧﱺﻮﱹﻑﲗ ﳁﳆﳀ

Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Translation Language: