Raudhah is Loading ...

Raudhah

An-Nasrالنصر


Medinan 3 Verses

An-Nasr (النصر)

ﺇﲐﺫﱧﺍ ﺟﱺﺂﺀﱧ ﻧﱧﺼﱹﺮﱻ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻭﱺﭐﻟﱀﻔﱁﺘﱦﺢﱻ ﳁﳃﳀ

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), -

ﻭﱺﺭﱺﺃﱁﻳﱦﺖﱺ ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﱺ ﻳﱧﺪﱹﺧﱻﻠﱂﻮﻥﱧ ﻓﲘﻰ ﺩﲘﻳﻦﲌ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﺃﱁﻓﱀﻮﱺﺍﺟﱾﺎ ﳁﳄﳀ

Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai, -

ﻓﱁﺴﱺﺒﱰﲘﺢﱹ ﺑﲐﺤﱺﻤﱦﺪﲘ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻭﱺﭐﺳﱹﺘﱧﻐﱦﻔﲘﺮﱹﻩﱨﲬ ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻛﱔﺎﻥﱧ ﺗﱧﻮﲄﺍﺑﱭﺎ ﳁﳅﳀ

Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat.

Translation Language: