Raudhah is Loading ...

Raudhah

Al-Infitaarالإنفطار


Meccan 19 Verses

Al-Infitaar (الإنفطار)

ﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﱨ ﭐﻧﻔﱁﻄﱔﺮﱺﺕﱹ ﳁﳃﳀ

Apabila langit terbelah;

ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﻜﱔﻮﱺﺍﻛﲔﺐﱻ ﭐﻧﺘﱧﺜﱁﺮﱺﺕﱹ ﳁﳄﳀ

Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan;

ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﺒﲐﺤﱺﺎﺭﱻ ﻓﱂﺠﲃﲌﺮﱺﺕﱹ ﳁﳅﳀ

Dan apabila lautan pecah bercampur-baur;

ﻭﱺﺇﲐﺫﱧﺍ ﭐﻟﱀﻘﱂﺒﱨﻮﺭﱻ ﺑﱨﻌﱦﺜﲘﺮﱺﺕﱹ ﳁﳆﳀ

Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan, -

ﻋﱺﻠﲘﻤﱧﺖﱹ ﻧﱧﻔﱀﺲﱿ ﻣﱱﺎ ﻗﱁﺪﲄﻣﱧﺖﱹ ﻭﱺﺃﱁﺧﲄﺮﱺﺕﱹ ﳁﳇﳀ

(Setelah semuanya itu berlaku), tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkannya.

ﻳﱧﳌﺄﱁﻳﱲﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﻣﱧﺎ ﻏﱔﺮﲄﻙﱔ ﺑﲐﺮﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﭐﻟﱀﻜﱔﺮﲌﻳﻢﲌ ﳁﳈﳀ

Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu - (berlaku derhaka) kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? -

ﭐﻟﱋﺬﲘﻯ ﺧﱺﻠﱁﻘﱁﻚﱔ ﻓﱁﺴﱺﻮﲄﯨﻚﱔ ﻓﱁﻌﱧﺪﱺﻟﱁﻚﱔ ﳁﳉﳀ

Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya;

ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﻯﲃﲌ ﺻﱻﻮﺭﱺﺓﲚ ﻣﱱﺎ ﺷﱔﺂﺀﱧ ﺭﱺﻛﱞﺒﱧﻚﱔ ﳁﳊﳀ

Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya, Ia menyusun kejadianmu.

ﻛﱔﵝﱋﵗ ﺑﱧﻞﱓ ﺗﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﱨﻮﻥﱧ ﺑﲐﭑﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳋﳀ

Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu (hai golongan yang ingkar)! Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan.

ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻜﱕﻢﱦ ﻟﱁﺤﱺ﮳ﻔﲘﻈﲔﻴﻦﱺ ﳁﳂﳃﳀ

Padahal sesungguhnya, ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu,

ﻛﲔﺮﱺﺍﻣﱫﺎ ﻛﱔ﮳ﺘﲘﺒﲐﻴﻦﱺ ﳁﳃﳃﳀ

(Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah), lagi ditugaskan menulis (amal-amal kamu);

ﻳﱧﻌﱦﻠﱁﻤﱨﻮﻥﱧ ﻣﱧﺎ ﺗﱧﻔﱀﻌﱧﻠﱂﻮﻥﱧ ﳁﳄﳃﳀ

Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan.

ﺇﲐﻥﱱ ﭐﵖﱓﵑﱁﺑﱦﺮﱺﺍﺭﱺ ﻟﱁﻔﲘﻰ ﻧﱧﻌﲘﻴﻢﲎ ﳁﳅﳃﳀ

(Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) - kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat;

ﻭﱺﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱀﻔﱂﺠﲄﺎﺭﱺ ﻟﱁﻔﲘﻰ ﺟﱺﺤﲔﻴﻢﲎ ﳁﳆﳃﳀ

Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah, bertempat dalam neraka yang menjulang-julang.

ﻳﱧﺼﱹﻠﱁﻮﱹﻧﱧﻬﱺﺎ ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳇﳃﳀ

Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan,

ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﱻﻢﱦ ﻋﱺﻨﱦﻬﱺﺎ ﺑﲐﻐﱧﺂﴢﲐﺒﲐﻴﻦﱺ ﳁﳈﳃﳀ

Dan mereka (sentiasa berada dalam azab seksanya), tidak ghaib daripadanya.

ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻮﱹﻡﱨ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳉﳃﳀ

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu?

ﺛﱂﻢﱱ ﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﻳﱧﻮﱹﻡﱨ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳊﳃﳀ

Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu?

ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﵖﱔﵐ ﺗﱧﻤﱦﻠﲘﻚﱕ ﻧﱧﻔﱀﺲﱿ ﻟﱊﲘﻨﱧﻔﱀﺲﲞ ﺷﱔﻴﱦ﮲ﱫﺎﲨ ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﻣﱦﺮﱻ ﻳﱧﻮﱹﻣﱧﴣﲐﺬﲚ ﴦﱰﲘﴥﴤﲘ ﳁﳋﳃﳀ

(Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikitpun kepada orang lain, dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah.

Translation Language: