Raudhah is Loading ...

Raudhah

At-Taariqالطارق


Meccan 17 Verses

At-Taariq (الطارق)

ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﻭﱺﭐﻟﻄﱞﺎﺭﲌﻕﲌ ﳁﳃﳀ

Demi langit dan "At-Taariq"; -

ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱁﺩﱦﺭﱺﯨﻚﱔ ﻣﱧﺎ ﭐﻟﻄﱞﺎﺭﲌﻕﱻ ﳁﳄﳀ

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Taariq" itu? -

ﭐﻟﻨﱱﺠﱹﻢﱨ ﭐﻟﺜﱋﺎﻗﲘﺐﱻ ﳁﳅﳀ

(At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya);

ﺇﲐﻥ ﻛﱕﻞﱟ ﻧﱧﻔﱀﺲﲞ ﻟﱋﻤﱱﺎ ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﱺﺎ ﺣﱺﺎﻓﲘﻆﱙ ﳁﳆﳀ

Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya).

ﻓﱁﻠﱀﻴﱧﻨﻈﱕﺮﲌ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱻ ﻣﲘﻢﱱ ﺧﱻﻠﲘﻖﱺ ﳁﳇﳀ

(Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan.

ﺧﱻﻠﲘﻖﱺ ﻣﲘﻦ ﻣﱱﺂﺀﲚ ﺩﱧﺍﻓﲘﻖﲎ ﳁﳈﳀ

Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) -

ﻳﱧﺨﱹﺮﱻﺝﱻ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻴﱦﻦﲌ ﭐﻟﺼﲅﻠﱀﺐﲌ ﻭﱺﭐﻟﺘﱱﺮﱺﺁﴢﲐﺐﲌ ﳁﳉﳀ

Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan.

ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ ﺭﱺﺟﱹﻌﲘﻪﲘﲶ ﻟﱁﻘﱁﺎﺩﲘﺭﱿ ﳁﳊﳀ

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati),

ﻳﱧﻮﱹﻡﱧ ﺗﱨﺒﱦﻠﱁﻰ ﭐﻟﺴﲄﺮﱺﺁﴢﲐﺮﱻ ﳁﳋﳀ

Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad, niat, dan lain-lainnya),

ﻓﱁﻤﱧﺎ ﻟﱁﻪﱨﲵ ﻣﲘﻦ ﻗﱂﻮﲄﺓﲚ ﻭﱺﵖﱔﵐ ﻧﱧﺎﺻﲔﺮﲎ ﳁﳂﳃﳀ

Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri), dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan).

ﻭﱺﭐﻟﺴﲄﻤﱧﺂﺀﲘ ﺫﱧﺍﺕﲔ ﭐﻟﺮﲄﺟﱹﻊﲠ ﳁﳃﳃﳀ

Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan,

ﻭﱺﭐﵖﱓﵑﱁﺭﱹﺽﲜ ﺫﱧﺍﺕﲔ ﭐﻟﺼﲄﺪﱹﻉﲠ ﳁﳄﳃﳀ

Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan,

ﺇﲐﻧﱱﻪﱨﲵ ﻟﱁﻘﱁﻮﱹﻝﱙ ﻓﱁﺼﱹﻞﱙ ﳁﳅﳃﳀ

Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar),

ﻭﱺﻣﱧﺎ ﻫﱻﻮﱺ ﺑﲐﭑﻟﱀﻬﱺﺰﱹﻝﲌ ﳁﳆﳃﳀ

Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok.

ﺇﲐﻧﱱﻬﱻﻢﱦ ﻳﱧﻜﲔﻴﺪﱻﻭﻥﱧ ﻛﱔﻴﱦﺪﱾﺍ ﳁﳇﳃﳀ

Sesungguhnya mereka (yang menentangmu, wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat,

ﻭﱺﺃﱁﻛﲔﻴﺪﱻ ﻛﱔﻴﱦﺪﱾﺍ ﳁﳈﳃﳀ

Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka, dan menggagalkannya).

ﻓﱁﻤﱧﻬﲃﲌﻞﲌ ﭐﻟﱀﻜﱔ﮳ﻔﲘﺮﲌﻳﻦﱺ ﺃﱁﻣﱦﻬﲌﻠﱀﻬﱻﻢﱦ ﺭﱻﻭﱺﻳﱦﺪﲀﺍ ﳁﳉﳃﳀ

Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu, berilah tempoh kepada mereka sedikit masa.

Translation Language: