Raudhah is Loading ...

Raudhah

Ash-Sharhالشرح


Meccan 8 Verses

Ash-Sharh (الشرح)

ﺃﱁﻟﱁﻢﱦ ﻧﱧﺸﱓﺮﱺﺡﱹ ﻟﱁﻚﱔ ﺻﱺﺪﱹﺭﱺﻙﱔ ﳁﳃﳀ

Bukankah Kami telah melapangkan bagimu: dadamu (wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk) ?

ﻭﱺﻭﱺﺿﱺﻌﱦﻨﱧﺎ ﻋﱺﻨﻚﱔ ﻭﲌﺯﱹﺭﱺﻙﱔ ﳁﳄﳀ

Dan Kami telah meringankan daripadamu: bebanmu (menyiarkan Islam) -

ﭐﻟﱋﺬﲘﻯﳒ ﺃﱁﻧﻘﱁﺾﱺ ﻇﱔﻬﱹﺮﱺﻙﱔ ﳁﳅﳀ

Yang memberati tanggunganmu, (dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya)?

ﻭﱺﺭﱺﻓﱁﻌﱦﻨﱧﺎ ﻟﱁﻚﱔ ﺫﲘﻛﱓﺮﱺﻙﱔ ﳁﳆﳀ

Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu (dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)?

ﻓﱁﺈﲐﻥﱱ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﻟﱀﻌﱨﺴﱹﺮﲌ ﻳﱨﺴﱹﺮﱼﺍ ﳁﳇﳀ

Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan,

ﺇﲐﻥﱱ ﻣﱧﻊﱧ ﭐﻟﱀﻌﱨﺴﱹﺮﲌ ﻳﱨﺴﱹﺮﱾﺍ ﳁﳈﳀ

(Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.

ﻓﱁﺈﲐﺫﱧﺍ ﻓﱁﺮﱺﻏﱓﺖﱺ ﻓﱁﭑﻧﺼﱺﺐﱹ ﳁﳉﳀ

Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain),

ﻭﱺﺇﲐﻟﱁﻰﳎ ﺭﱺﺑﱰﲐﻚﱔ ﻓﱁﭑﺭﱹﻏﱔﺐ ﳁﳊﳀ

Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini).

Translation Language: