Raudhah is Loading ...

Raudhah

At-Tinالتين


Meccan 8 Verses

At-Tin (التين)

ﻭﱺﭐﻟﺘﱰﲘﻴﻦﲌ ﻭﱺﭐﻟﺰﲄﻳﱦﺘﱨﻮﻥﲌ ﳁﳃﳀ

Demi buah Tiin dan Zaitun,

ﻭﱺﻃﱕﻮﺭﲌ ﺳﲔﻴﻨﲘﻴﻦﱺ ﳁﳄﳀ

Dan Gunung Tursina,

ﻭﱺﻫﱺ﮳ﺬﱔﺍ ﭐﻟﱀﺒﱧﻠﱁﺪﲘ ﭐﵖﱓﵑﱁﻣﲘﻴﻦﲌ ﳁﳅﳀ

Serta negeri (Makkah) yang aman ini, -

ﻟﱁﻘﱁﺪﱹ ﺧﱺﻠﱁﻘﱀﻨﱧﺎ ﭐﵖﱓﵒﻧﺴﱺ﮳ﻦﱺ ﻓﲘﻰﳒ ﺃﱁﺣﱹﺴﱺﻦﲌ ﺗﱧﻘﱀﻮﲌﻳﻢﲎ ﳁﳆﳀ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).

ﺛﱂﻢﱱ ﺭﱺﺩﱧﺩﱦﻧﱧ﮳ﻪﱨ ﺃﱁﺳﱹﻔﱁﻞﱔ ﺳﱺ﮳ﻔﲘﻠﲘﻴﻦﱺ ﳁﳇﳀ

Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,

ﺇﲐﵖﱞﵐ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﻓﱁﻠﱁﻬﱻﻢﱦ ﺃﱁﺟﱹﺮﱽ ﻏﱔﻴﱦﺮﱻ ﻣﱧﻤﱦﻨﱨﻮﻥﲎ ﳁﳈﳀ

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.

ﻓﱁﻤﱧﺎ ﻳﱨﻜﱔﺬﱝﲘﺑﱨﻚﱔ ﺑﱧﻌﱦﺪﱻ ﺑﲐﭑﻟﺪﲃﲘﻳﻦﲌ ﳁﳉﳀ

(Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?

ﺃﱁﻟﱁﻴﱦﺲﱺ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﺑﲐﺄﱁﺣﱹﻜﱔﻢﲌ ﭐﻟﱀﺤﱺ﮳ﻜﲔﻤﲘﻴﻦﱺ ﳁﳊﳀ

Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?

Translation Language: