Raudhah is Loading ...

Raudhah

Al-Bayyinaالبينة


Medinan 8 Verses

Al-Bayyina (البينة)

ﻟﱁﻢﱦ ﻳﱧﻜﱕﻦﲌ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻫﱹﻞﲌ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﲌ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱨﺸﱓﺮﲌﻛﲔﻴﻦﱺ ﻣﱨﻨﻔﱁﻜﱝﲔﻴﻦﱺ ﺣﱺﺘﱱﻰﳎ ﺗﱧﺄﱀﺗﲘﻴﱧﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﱂ ﳁﳃﳀ

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, -

ﺭﱺﺳﱻﻮﻝﱙ ﻣﱰﲘﻦﱺ ﭐﴦﴥﴤﲘ ﻳﱧﺘﱦﻠﱂﻮﺍﲯ ﺻﱻﺤﱻﻔﱅﺎ ﻣﱲﻄﱔﻬﲄﺮﱺﺓﱫ ﳁﳄﳀ

Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci,

ﻓﲘﻴﻬﱺﺎ ﻛﱕﺘﱨﺐﱿ ﻗﱁﻴﱰﲐﻤﱧﺔﱆ ﳁﳅﳀ

Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.

ﻭﱺﻣﱧﺎ ﺗﱧﻔﱁﺮﲄﻕﱺ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺃﱂﻭﺗﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﱺ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻣﲘﻦﲲ ﺑﱧﻌﱦﺪﲘ ﻣﱧﺎ ﺟﱺﺂﺀﱧﺗﱦﻬﱻﻢﱨ ﭐﻟﱀﺒﱧﻴﱰﲐﻨﱧﺔﱂ ﳁﳆﳀ

Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.

ﻭﱺﻣﱧﺂ ﺃﱂﻣﲘﺮﱻﻭﳒﺍﲯ ﺇﲐﵖﱞﵐ ﻟﲘﻴﱧﻌﱦﺒﱨﺪﱻﻭﺍﲯ ﭐﴦﴥﴤﱧ ﻣﱨﺨﱹﻠﲘﺼﲔﻴﻦﱺ ﻟﱁﻪﱨ ﭐﻟﺪﲃﲘﻳﻦﱺ ﺣﱻﻨﱧﻔﱁﺂﺀﱧ ﻭﱺﻳﱨﻘﲘﻴﻤﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﱧ ﻭﱺﻳﱨﺆﱹﺗﱨﻮﺍﲯ ﭐﻟﺰﲄﻛﱔﻮﳎﺓﱧﲬ ﻭﱺﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﺩﲘﻳﻦﱻ ﭐﻟﱀﻘﱁﻴﱰﲐﻤﱧﺔﲘ ﳁﳇﳀ

Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar.

ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ ﻣﲘﻦﱹ ﺃﱁﻫﱹﻞﲌ ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧ﮳ﺐﲌ ﻭﱺﭐﻟﱀﻤﱨﺸﱓﺮﲌﻛﲔﻴﻦﱺ ﻓﲘﻰ ﻧﱧﺎﺭﲌ ﺟﱺﻬﱺﻨﱱﻢﱧ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂﲬ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻫﱻﻢﱦ ﺷﱔﺮﲅ ﭐﻟﱀﺒﱧﺮﲌﻳﱱﺔﲘ ﳁﳈﳀ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekalah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.

ﺇﲐﻥﱱ ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ ﻭﱺﻋﱺﻤﲘﻠﱂﻮﺍﲯ ﭐﻟﺼﲄ﮳ﻠﲘﺤﱺ﮳ﺖﲔ ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﳌﴣﲐﻚﱔ ﻫﱻﻢﱦ ﺧﱺﻴﱦﺮﱻ ﭐﻟﱀﺒﱧﺮﲌﻳﱱﺔﲘ ﳁﳉﳀ

Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.

ﺟﱺﺰﱺﺁﺅﱻﻫﱻﻢﱦ ﻋﲔﻨﺪﱺ ﺭﱺﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ ﺟﱺﻨﱱ﮳ﺖﱻ ﻋﱺﺪﱹﻥﲎ ﺗﱧﺠﱹﺮﲌﻯ ﻣﲘﻦ ﺗﱧﺤﱹﺘﲘﻬﱺﺎ ﭐﵖﱓﵑﱁﻧﱦﻬﱺ﮳ﺮﱻ ﺧﱺ﮳ﻠﲘﺪﲘﻳﻦﱺ ﻓﲘﻴﻬﱺﺂ ﺃﱁﺑﱧﺪﱾﺍﲨ ﺭﲄﺿﲔﻰﱺ ﭐﴦﴥﴤﱨ ﻋﱺﻨﱦﻬﱻﻢﱦ ﻭﱺﺭﱺﺿﱻﻮﺍﲯ ﻋﱺﻨﱦﻪﱨﲬ ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ ﻟﲘﻤﱧﻦﱹ ﺧﱺﺸﲔﻰﱺ ﺭﱺﺑﱱﻪﱨﲵ ﳁﳊﳀ

Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal yang tetap), yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah reda akan mereka dan merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.

Translation Language: